AEON MALL HÀ ĐÔNG

AEON MALL HÀ ĐÔNG
- Địa điểm: phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội
- Chủ đầu tư: Liên doanh Aeon Việt Nam & BIM Group.
- Tổng thầu: Liên doanh Kajima - Hòa Bình.
- Đơn vị chống thấm và tăng cứng sàn: Công ty CP TICO Việt Nam.
Quy mô dự án:
- Diện tích đất xây dựng: 95.000 m2;
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 200.000m2 ;

Top