Penetron Admix bổ sung tinh năng nhận biết tracer

PENETRON ADMIX với CHẤT CHỈ THỊ MÀU XANH:
Penetron Admix được bổ sung thêm chất chỉ thị màu xanh -Green Tracer. Với chất chỉ thị màu này, Penetron Admix được nhận diện là đã trộn vào trong bê tông tươi. Công nghệ tinh thể thẩm thấu được hiển thị và kiểm soát tại công trường.
Những lợi ích của PENETRON ADMIX TRACER:
1. Tăng độ bền và tuổi thọ của bê tông lên ít nhất 60 năm.
2. Cung cấp khả năng tự phục hồi cho các vết nứt lên đến 0,5mm.
3. Kháng được áp suất thủy tĩnh cao.
4. Không cần phải sử dụng thêm bất kì giải pháp bảo vệ bề mặt nào khác .
5. Là sản phẩm "Xanh”, tăng thêm điểm cho các dự án tiêu chuẩn LEED.
6. Chất chỉ thị màu xanh lá cây không nhuộm và không ảnh hưởng chất lượng của bê tông.

Top