TICO triển khai công tác chống thấm tại dự án TOTO Việt Nam

Ngày 20 tháng 4 năm 2020, tại khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, Công ty CP TICO Việt Nam bắt đầu triển khai các công tác chống thấm hệ thống bể cho dự án Nhà máy TOTO Việt Nam số 4. Nhà máy TOTO số 4 với tổng diện tích hơn 65000 m2 và vốn đầu tư hơn 3000 tỷ đồng do Công ty Vinata làm nhà thầu chính. Với hơn 6 năm hợp tác TICO tiếp tục được Vinata tin tưởng trong công tác ứng dụng hệ thống chống thấm tinh thể thẩm thấu cho hệ thống kết cấu bể nước, bể xử lý nước thải. Với gần 1000 m3 bê tông sẽ được sử dụng phụ gia chống thấm tinh thể mao dẫn Penetron Admix.
Đây cũng là dự án đầu tiên trong năm 2020 TICO ứng dụng sản phẩm Penetron Admix cùng với công nghệ nhận biêt tracer  mới nhất.
Với công nghệ tracer mới này, Penetron Admix được nhận diện là đã trộn vào bê tông tươi thông qua màu sắc hiển thị dưới ánh sáng mặt trời.


Top