AEON MALL LÊ CHÂN

AEON MALL LÊ CHÂN
- Địa đểm: phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng
- Chủ đầu tư: Tập Đoàn AEON MALL
- Đơn vị chống thấm: Công ty CP TICO Việt Nam.
Quy mô dự án:
- Diện tích đất xây dựng 36.905m2;

Top